fringe-toed lizards

 

Coachella Fringe-Toed Lizard (Uma inornata)

Colorado Desert Fringe-Toed Lizard (Uma notata)

Yuman Desert Fringe-Toed Lizard (Uma rufopunctata)

Mohave Fringe-Toed Lizard (Uma scoparia)