hognose snakes

 

Dusty Hognose Snake (Heterodon gloydi)

Mexican Hognose Snake (Heterodon kennerlyi)

Plains Hognose Snake (Heterodon nasicus)

Eastern Hognose Snake (Heterodon platirhinos)

Southern Hognose Snake (Heterodon simus)