mud + rainbow snakes

 

Red-Bellied Mud Snake (Farancia abacura)

Eastern Mud Snake (Farancia abacura abacura)

Western Mud Snake (Farancia abacura reinwardtii)

Rainbow Snake (Farancia erytrogramma)