tree + brush lizards

 

Long-Tailed Brush Lizard (Urosaurus graciosus)

Baja California Brush Lizard (Urosaurus nigricaudus)

Ornate Tree Lizard (Urosaurus ornatus)